Menu

1138 – 语言 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《言》的笔顺动画写字动画演示

《言》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《言》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用非专业的语言
 • Phồn – 用非專業的語言
 • Pinyin – Yòng fēi zhuānyè de yǔyán
 • Bồi – Dung phây choan dề tơ dủy dán
 • Dịch tiếng Việt – Trong ngôn ngữ không  có sự chuyên nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – in layman’s terms

Ví dụ 2:

 • Giản – 语言是交流的工具
 • Phồn – 語言是交流的工具
 • Pinyin – Yǔyán shì jiāoliú de gōngjù
 • Bồi – Dủy dán sừ cheo liếu tơ cung chuy
 • Dịch tiếng Việt – Ngôn ngữ là một công cụ để giao tiếp
 • Dịch tiếng Anh – Language is a means of communication.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

2  +  6  =