Menu

1155 – 照 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《照》的笔顺动画写字动画演示

《照》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《照》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 照这种样子
 • Phồn – 照這種樣子
 • Pinyin – Zhào zhè zhǒng yàngzi
 • Bồi – Chao chưa chủng dang chư
 • Dịch tiếng Việt – Như thế này
 • Dịch tiếng Anh – as things stand

Ví dụ 2:

 • Giản – 火焰照亮了夜空
 • Phồn – 火焰照亮了夜空
 • Pinyin – Huǒyàn zhào liàngle yèkōng
 • Bồi – Hủa dan chao leng lơ dề khung
 • Dịch tiếng Việt – Ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm
 • Dịch tiếng Anh – Flames light up the night sky.


Các chữ Hán đồng âm

 • 兆: trillion; tera-; billion (old); omen; to foretell; omen; to foretell
 • 召: to call together; to summon; to convene; temple or monastery (used in place names in Inner Mongolia);
 • 啅: chirp;
 • 垗: sacrifice;
 • 旐: banner;
 • 曌: name invented for herself by Tang empress Wu Zetian 武則天|武则天[Wu3 Ze2 tian1];
 • 棹: oar (archaic); scull; paddle; to row; a boat;
 • 笊: loosely woven bamboo ladle;
 • 罩: cover; fish trap (basket); shade;
 • 肇: the start; the origin;
 • 诏: imperial order;
 • 赵: to surpass (old);
 • 鵫: pheasant;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  69  =  73