Menu

1157 – 整理 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《整》的笔顺动画写字动画演示

《整》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 鸟整理羽毛
 • Phồn – 鳥整理羽毛
 • Pinyin – Niǎo zhěnglǐ yǔmáo
 • Bồi – Néo chấng lỉ dủy máo
 • Dịch tiếng Việt – Những chú chim đã được cắt tỉa lông
 • Dịch tiếng Anh – The birds preened.

Ví dụ 2:

 • Giản – 请整理一下会议记录
 • Phồn – 請整理一下會議記錄
 • Pinyin – Qǐng zhěnglǐ yīxià huìyì jìlù
 • Bồi – Chỉnh chấng lỉ i xà huây i chi lù
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng dọn dẹp biên bản cuộc họp.
 • Dịch tiếng Anh – Please tidy up the minutes of the meeting.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

33  +    =  40