Menu

1183 – 专业 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《专》的笔顺动画写字动画演示

《专》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《专》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从专业上讲
 • Phồn – 从专业上讲
 • Pinyin – Cóng zhuānyè shàng jiǎng
 • Bồi – Chúng choan dề sang chẻng
 • Dịch tiếng Việt – nói một cách chuyên nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – speaking professionally

Ví dụ 2:

 • Giản – 经专业眼光鉴定
 • Phồn – 經專業眼光鑑定
 • Pinyin – Jīng zhuānyè yǎnguāng jiàndìng
 • Bồi – Chinh choan dề dản quang chiên tinh
 • Dịch tiếng Việt – được chứng nhận chuyên nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – to the trained eye


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

76  +    =  86