Menu

1188 – 仔细 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《仔》的笔顺动画写字动画演示

《仔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《仔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《细》的笔顺动画写字动画演示

《细》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《细》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们仔细地看着
 • Phồn – 他們仔細地看著
 • Pinyin – Tāmen zǐxì de kànzhe
 • Bồi – Tha mân chử xì tơ khan chơ
 • Dịch tiếng Việt – Họ xem đã kỹ càng
 • Dịch tiếng Anh – They watched carefully.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我仔细阅读了调查表
 • Phồn – 我仔細閱讀了調查表
 • Pinyin – Wǒ zǐxì yuèdúle diàochá biǎo
 • Bồi – Úa chử xi duê tú lơ teo chá pẻo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã đọc kỹ câu hỏi
 • Dịch tiếng Anh – I have read through the questionnaire.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

7  +  3  =