Menu

1207 – 安装 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -它安装得非常舒服
 • Phồn -它安裝得非常舒服
 • Pinyin – Tā ānzhuāng dé fēicháng shūfú
 • Bồi – Tha an choang tứa phây cháng su phú
 • Dịch tiếng Việt – Nó thực sự được trang bị rất thoải mái.
 • Dịch tiếng Anh -It was fitted up very comfortably.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们的屋子没有安装空调
 • Phồn – 我們的屋子沒有安裝空調
 • Pinyin – Wǒmen de wūzi méiyǒu ānzhuāng kòngtiáo
 • Bồi – Ủa mân tơ u chư mấy dẩu an choang khung théo
 • Dịch tiếng Việt – Phòng của chúng tôi không có điều hòa
 • Dịch tiếng Anh – Our house is not air-conditioned.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

8  +  2  =