Menu

1214 – 傍晚 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《傍》字的笔顺动画演示

《傍》的笔顺动画写字动画演示

《傍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《傍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《晚》字的笔顺动画演示

《晚》的笔顺动画写字动画演示

《晚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 傍晚的天空衬托着山丘。
 • Phồn – 傍晚的天空襯托著山丘
 • Pinyin -Bàngwǎn de tiānkōng chèntuōzhe shānqiū.
 • Bồi – Pang oản tơ thiên khung chân tua chơ san chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Bầu trời đêm trên đỉnh đồi.
 • Dịch tiếng Anh – Hills defined against the evening sky.

Ví dụ 2:

 • Giản – 傍晚的天空泛着深深的橘黄色。
 • Phồn -傍晚的天空泛著深深的橘黃色
 • Pinyin – Bàngwǎn de tiānkōng fànzhe shēn shēn de jú huángsè.
 • Bồi – Pang oản tơ thiên khung phan chơ sân sân tơ chú hoáng sưa
 • Dịch tiếng Việt – Bầu trời đêm rực sáng màu cam.
 • Dịch tiếng Anh – The evening sky was flushed with a fiery orange color.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

83  +    =  86