Menu

1217 – 包括 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《包》字的笔顺动画演示

《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《括》字的笔顺动画演示

《括》的笔顺动画写字动画演示

《括》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《括》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 包括我在内
 • Phồn -包括我在內
 • Pinyin – Bāokuò wǒ zài nèi
 • Bồi – Pao khua ủa chai nây
 • Dịch tiếng Việt – Bao gồm cả tôi
 • Dịch tiếng Anh – myself included

Ví dụ 2:

 • Giản -所有得人,包括我在内,都有些话要说。
 • Phồn – 所有得人,包括我在內,都有些話要說。
 • Pinyin – suŏyŏu dé rén bāokuò wŏ zàinèi dōu yŏuxiē huà yàoshuō
 • Bồi – Súa dẩu tưa rấn pao khua ủa chai nây tâu dẩu xia hoa dao sua
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người đều có điều gì đó muốn nói, bao gồm cả tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Everybody had something to say, me included.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

65  +    =  75