Menu

1219 – 保持 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》字的笔顺动画演示

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《持》字的笔顺动画演示

《持》的笔顺动画写字动画演示

《持》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《持》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 保持身体健康
 • Phồn – 保持身體健康
 • Pinyin – Bǎochí shēntǐ jiànkāng
 • Bồi – Pảo chứ sân thỉ chiên khang
 • Dịch tiếng Việt – giữ dáng
 • Dịch tiếng Anh – to keep in (goodtrim
 • Ví dụ 2:
 • Giản – 运动是保持身体健康的一种理想方式
 • Phồn -運動是保持身體健康的一種理想方式
 • Pinyin – Yùndòng shì bǎochí shēntǐ jiànkāng de yī zhǒng lǐxiǎng fāngshì
 • Bồi – Duyn tung sừ pảo chứ sân thỉ chiên khang tơ i chủng lí xẻng phang sư
 • Dịch tiếng Việt – Tập thể dục là một cách lý tưởng để giữ dáng
 • Dịch tiếng Anh – Exercising is an ideal way to keep your body in shape.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  59  =  63