Menu

1220 – 保存 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》字的笔顺动画演示

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《存》字的笔顺动画演示

《存》的笔顺动画写字动画演示

《存》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《存》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把你的卡保存好
 • Phồn -把你的卡保存好
 • Pinyin – Bǎ nǐ de kǎ bǎocún hǎo.
 • Bồi – Pá nỉ tơ khá pảo chuấn hảo
 • Dịch tiếng Việt –  Hãy giữ thẻ của bạn ở một nơi an toàn.
 • Dịch tiếng Anh – Keep your card in a safe place.

Ví dụ 2:

 • Giản – 古董被保存得很好。
 • Phồn – 古董被保存得很好。
 • Pinyin – Gǔdǒng bèi bǎocún de hěnhǎo.
 • Bồi – Cú tủng pây pảo chuấn tư hấn hảo
 • Dịch tiếng Việt – Các cổ vật được bảo quản trong tình trạng thật tuyệt
 • Dịch tiếng Anh -The antiques were kept in great condition.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  61  =  68