Menu

1228 – 报社 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》字的笔顺动画演示

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《社》字的笔顺动画演示

《社》的笔顺动画写字动画演示

《社》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《社》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他喜欢报社的友好气氛
 • Phồn – 他喜歡報社的友好氣氛
 • Pinyin – Tā xǐhuān bàoshè de yǒuhǎo qìfēn
 • Bồi – Tha xỉ hoan pao sưa tơ dấu hảo chi phân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thích sự thân thiện của tờ báo này
 • Dịch tiếng Anh – He enjoyed the freemasonry of the press.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我在该报社获得一份编辑工作
 • Phồn – 我在該報社獲得一份編輯工作
 • Pinyin – Wǒ zài gāi Bàoshè huòdé yífèn biānjígōngzuò.
 • Bồi – Ủa chai cai pao sưa hua tứ í phân piên chí cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Công việc của tôi là biên tập tại tờ báo
 • Dịch tiếng Anh – I was offered an editorial position at the newspaper.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

28  +    =  32