Menu

1234 – 本科 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》字的笔顺动画演示

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《科》字的笔顺动画演示

《科》的笔顺动画写字动画演示

《科》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他本科毕业
 • Phồn – 他本科畢業
 • Pinyin – Tā běnkē bìyè
 • Bồi – Tha pẩn khưa pi dê
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã tốt nghiệp cử nhân
 • Dịch tiếng Anh – He graduated with a bachelor’s degree.

Ví dụ 2:

 • Giản – 没有本科学历,难于找工作
 • Phồn – 沒有本科學歷,難於找工作
 • Pinyin – Méiyǒu běnkēxuélì,nányú zhǎogōngzuò.
 • Bồi – Mấy dấu pẩn khưa xuế lì, nán dúy chảo cung chua
 • Dịch tiếng Việt –  Khó để tìm việc làm nếu không có bằng cử nhân
 • Dịch tiếng Anh – Without an undergraduate degree it can be hard to find work.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

4  +  6  =