Menu

1239 – 必然 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《必》字的笔顺动画演示

《必》的笔顺动画写字动画演示

《必》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《必》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《然》字的笔顺动画演示

《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从来都没有必然的事
 • Phồn – 從來都沒有必然的事
 • Pinyin – Cónglái dōu méiyǒu bìrán de shì
 • Bồi – Chúng lái tua mấy dẩu pì rán tơ sư
 • Dịch tiếng Việt – không bao giờ có bất kỳ sự chắc chắn nào
 • Dịch tiếng Anh – there are never any certainties

Ví dụ 2:

 • Giản – 贪图一时快活,必然留下隐祸
 • Phồn – 貪圖一時快活,必然留下隱禍
 • Pinyin – Tāntú yìshí kuàihuó, bìrán liú xià yǐn huò.
 • Bồi – Tha thú i sứ khoai húa, pì rán liếu xa dỉn hua
 • Dịch tiếng Việt – Mong muốn có được hạnh phúc trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ mang lại những rắc rối tiềm ẩn
 • Dịch tiếng Anh – Please the eye and plague the heart.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

45  +    =  52