Menu

1243 – 编辑 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《编》字的笔顺动画演示

《编》的笔顺动画写字动画演示

《编》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《编》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《辑》字的笔顺动画演示

《辑》的笔顺动画写字动画演示

《辑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 编辑文集
 • Phồn – 他編輯了海明威文集。
 • Pinyin – Tā biānjíle hǎimíngwēi wénjí.
 • Bồi – tha ben chí lợ hải mính uây uấn chí
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã chỉnh sửa tuyển tập của Hemingway.
 • Dịch tiếng Anh – He edited the hemingway corpus.

Ví dụ 2:

 • Giản – 编辑报道这些选举
 • Phồn – 編輯叫我報導這些選舉。
 • Pinyin – Biānjí jiào wǒ bàodào zhèxiē xuǎnjǔ.
 • Bồi – ben chí cheo ủa bao tao chưa xia xoán chủy
 • Dịch tiếng Việt – Các biên tập viên yêu cầu tôi báo cáo về các cuộc bầu cử.
 • Dịch tiếng Anh – My editor asked me to cover the elections.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

11  +    =  16