Menu

1245 – 便 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《便》字的笔顺动画演示

《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 随随便便地做
 • Phồn – 隨隨便便地做
 • Pinyin – Suísuíbiànbiàn de zuò
 • Bồi – Suây suấy piên piên tơ chua
 • Dịch tiếng Việt – Làm điều gì đó một cách tình cờ
 • Dịch tiếng Anh – do it anyhow

Ví dụ 2:

 • Giản – 稍等片刻演唱会便开始
 • Phồn – 稍等片刻演唱會便開始
 • Pinyin – Shāoděngpiànkè yǎnchànghuì biàn kāishǐ.
 • Bồi – Sao tẩn piên khưa dản chang huây piên khai sử
 • Dịch tiếng Việt – Đợi vài giây trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu
 • Dịch tiếng Anh – The performance is about to start.


Các chữ Hán đồng âm

 • 卞: hurried;
 • 变: to change; to become different; to transform; to vary; rebellion;
 • 変: Japanese variant of 變|变[bian4];
 • 弁: (old) cap (garment); military officer of low rank (in former times); preceding;
 • 忭: delighted; pleased;
 • 抃: to applaud;
 • 汳: name of an ancient river in Henan;
 • 汴: name of a river in Henan; Henan;
 • 缏: braid;
 • 艑: skiff;
 • 苄: benzyl (chemistry);
 • 辡: 辡
 • 辨: to distinguish; to recognize;
 • 辩: to dispute; to debate; to argue; to discuss;
 • 辫: a braid or queue; to plait;
 • 遍: everywhere; all over; classifier for actions: one time;
 • 釆: to pick; to collect


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  62  =  67