Menu

1246 – 辩论 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《辩》字的笔顺动画演示

《辩》的笔顺动画写字动画演示

《辩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《论》字的笔顺动画演示

《论》的笔顺动画写字动画演示

《论》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《论》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的辩论自相矛盾
 • Phồn – 他的辯論自相矛盾
 • Pinyin – Tā de biànlùn zìxiāngmáodùn.
 • Bồi – Tha tơ piên luyn chư xeng máo tuân
 • Dịch tiếng Việt – Lập luận của ông ta thật là mâu thuẫn
 • Dịch tiếng Anh – He argued contradictorily.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的辩论不具有说服力
 • Phồn – 他的辯論不具有說服力
 • Pinyin – Tā de biànlùn bújùyǒu shuōfúlì.
 • Bồi – Tha tơ piên luyn pú chuy dẩu sua phú lì
 • Dịch tiếng Việt – Lập luận của ông ấy không hề thuyết phục
 • Dịch tiếng Anh – He argued unconvincingly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

32  +    =  39