Menu

1248 – 标志 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《标》字的笔顺动画演示

《标》的笔顺动画写字动画演示

《标》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《标》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《志》字的笔顺动画演示

《志》的笔顺动画写字动画演示

《志》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《志》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 用引号标志
 • Phồn – 用引號標誌
 • Pinyin – Yòng yǐnhào biāozhì
 • Bồi – Dung dỉn hao peo chư
 • Dịch tiếng Việt – Đánh dấu bằng dấu ngoặc kép
 • Dịch tiếng Anh – in inverted commas

Ví dụ 2:

 • Giản – 那些浮标是航道标志
 • Phồn – 那些浮標是航道標誌
 • Pinyin – Nàxiē fúbiāo shì hángdào biāozhì.
 • Bồi – Na xia phú peo sư háng tao peo chư
 • Dịch tiếng Việt – Những chiếc phao đánh dấu cho con kênh.
 • Dịch tiếng Anh – The buoys were markers for the channel.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  18  =  27