Menu

1250 – 表面 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《表》字的笔顺动画演示

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《面》字的笔顺动画演示

《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他表面上感兴趣
 • Phồn – 他表面上感興趣
 • Pinyin – Tā biǎomiàn shàng gǎn xìngqù
 • Bồi – Tha pẻo miên sang cản xinh chuy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có vẻ thích thú
 • Dịch tiếng Anh – He was superficially interested.

Ví dụ 2:

 • Giản – 表面呈粗粒状
 • Phồn – 表面呈粗粒狀
 • Pinyin – Biǎomiàn chéng cū lìzhuàng.
 • Bồi – Pẻo miên chấng chu li choang
 • Dịch tiếng Việt – Bề mặt đó thật gồ ghề
 • Dịch tiếng Anh – The surfaces were coarsely granular.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

7  +  3  =