Menu

1255 – 毒病 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《毒》字的笔顺动画演示

《毒》的笔顺动画写字动画演示

《毒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《毒》字的笔顺动画演示

《毒》的笔顺动画写字动画演示

《毒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 毒病壳膜抗原
 • Phồn – 毒病殼膜抗原
 • Pinyin – dú bìng ké mó kàngyuán
 • Bồi – Tú pinh khứa múa khang doán
 • Dịch tiếng Việt – Kháng nguyên vỏ virus.
 • Dịch tiếng Anh – viral envelope antigen.

Ví dụ 2:

 • Giản – 毒病要用毒药医
 • Phồn – 毒病要用毒藥醫
 • Pinyin – dú bìng yàoyòng dúyào yī
 • Bồi – Tú pinh dao dung dúy dao i
 • Dịch tiếng Việt – Lấy độc trị độc
 • Dịch tiếng Anh – Desperate diseases must have desperate cures.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

32  +    =  41