Menu

1258 – 博物馆 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《博》字的笔顺动画演示

《博》的笔顺动画写字动画演示

《博》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《博》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《物》字的笔顺动画演示

《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《馆》字的笔顺动画演示

《馆》的笔顺动画写字动画演示

《馆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《馆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他提议我们去博物馆
 • Phồn – 他提議我們去博物館
 • Pinyin – Tā tíyì wǒmen qù bówùguǎn.
 • Bồi – Tha thí i ủa mân chuy púa ù quản
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đề nghị chúng tôi đi đến bảo tàng
 • Dịch tiếng Anh – He suggests that we go to the museum.

Ví dụ 2:

 • Giản – 博物馆有一个特殊展品
 • Phồn – 博物館有一個特殊展品
 • Pinyin – Bówùguǎn yǒu yígè tèshū zhǎnpǐn.
 • Bồi – Púa ù quản dẩu í cưa thưa su chán pỉn
 • Dịch tiếng Việt – Bảo tàng đang có một triển lãm rất đặc biệt
 • Dịch tiếng Anh – There is a special exhibit at the museum.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

13  +    =  18