Menu

1259 – 脖子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《脖》字的笔顺动画演示

《脖》的笔顺动画写字动画演示

《脖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他在咬我的脖子
 • Phồn – 他在咬我的脖子
 • Pinyin – Tā zài yǎo wǒ de bózi.
 • Bồi – Tha chai dáo ủa tơ púa chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang cắn vào cổ tôi !
 • Dịch tiếng Anh – He’s biting me on the neck !

Ví dụ 2:

 • Giản – 昨天我的脖子被虫子咬了
 • Phồn – 昨天我的脖子被蟲子咬了
 • Pinyin – Zuótiān wǒ de bózi bèi chóngzi yǎole.
 • Bồi – Chúa thiên ủa tơ púa chư pây chúng chư dảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hôm qua cổ tôi bị bọ xít cắn.
 • Dịch tiếng Anh – Yesterday an insect bit me on my neck.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

4  +  4  =