Menu

1260 – 不断 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《断》字的笔顺动画演示

《断》的笔顺动画写字动画演示

《断》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《断》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 沙漠不断扩大
 • Phồn – 沙漠不斷擴大
 • Pinyin – Shāmò bùduàn kuòdà
 • Bồi – San mua pu toan khua ta
 • Dịch tiếng Việt – Sa mạc đang đươc mở rộng.
 • Dịch tiếng Anh – The desert is expanding all the time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我丈夫不断安慰我
 • Phồn – 我丈夫不斷安慰我
 • Pinyin – Wǒ zhàngfu búduàn ānwèi wǒ.
 • Bồi – Ủa chang phu pú toan an uây ủa
 • Dịch tiếng Việt – Chồng tôi cứ an ủi tôi mãi
 • Dịch tiếng Anh – My husband was endlessly reassuring about how I felt.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  55  =  57