Menu

1261 – 不见得 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《见》字的笔顺动画演示

《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《得》字的笔顺动画演示

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不见得,我相信不见得
 • Phồn – 不見得,我相信不見得
 • Pinyin – Bùjiàn dé, wǒ xiāngxìn bùjiàn dé
 • Bồi – Pu chiên tứa, ủa xeng xin pu chiên tứa
 • Dịch tiếng Việt – Không, tôi tin là không
 • Dịch tiếng Anh – No, I believe not.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她不见得会走
 • Phồn – 她不見得會走
 • Pinyin – tā bùjiàndé huì zŏu
 • Bồi – Tha pu chiên tứa huây chẩu
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không nhất thiết phải đi đâu
 • Dịch tiếng Anh – It is improbable that she will go.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

2  +  6  =