Menu

1263 – 不要紧 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《要》字的笔顺动画演示

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《紧》字的笔顺动画演示

《紧》的笔顺动画写字动画演示

《紧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《紧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 失败了不要紧,可以重打鼓另开张嘛
 • Phồn – 失敗了不要緊,可以重打鼓另開張嘛
 • Pinyin – Shī bài liǎo bùyàojǐn, kěyǐ zhòng dǎgǔ lìng kāizhāng ma
 • Bồi – Sư pai lẻo pu dao chỉn, khứa ỉ chung tá củ linh khai chang ma
 • Dịch tiếng Việt – Không thành vấn đề, nếu bạn thất bại, bạn có thể bắt đầu lại
 • Dịch tiếng Anh – Don’t worry about losing – you can always have another go!

Ví dụ 2:

 • Giản – 背榜了不要紧,下次争取提高名次
 • Phồn – 背榜了不要緊,下次爭取提高名次
 • Pinyin – Bēi bǎng liǎo bùyàojǐn, xià cì zhēngqǔ tígāo míngcì
 • Bồi – Pây páng lẻo, pu dao chỉn, xa chư châng chủy thí cao mính chư
 • Dịch tiếng Việt – Điều bạn đến muộn lần này không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hãy làm việc chăm chỉ và bắt kịp với những người khác.
 • Dịch tiếng Anh – It doesn’t matter that you come last this time. What’s important is that you work hard and catch up with the others.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

1  +  9  =