Menu

1266 – 不得了 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《得》字的笔顺动画演示

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《了》字的笔顺动画演示

《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不得了,着火了!
 • Phồn – 不得了,著火了!
 • Pinyin -Bùdéle, zháohuǒle!
 • Bồi – Pu tứa lơ, cháo hủa lơ!
 • Dịch tiếng Việt – Thật đáng kinh ngạc! Đúng là ngồi trên đống lửa!
 • Dịch tiếng Anh – My God! It’s on fire.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他生气得不得了。
 • Phồn – 他生氣得不得了。
 • Pinyin – Tā shēngqì dé bùdéle.
 • Bồi – Tha sâng chi tứa pu tứa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã rất tức giận.
 • Dịch tiếng Anh – He was consumed by rage.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

75  +    =  78