Menu

1274 – 彩虹 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《彩》字的笔顺动画演示

《彩》的笔顺动画写字动画演示

《彩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《彩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《虹》字的笔顺动画演示

《虹》的笔顺动画写字动画演示

《虹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《虹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -不经历风雨,怎么见彩虹。
 • Phồn – 不經歷風雨,怎麼見彩虹。
 • Pinyin -Bù jīnglì fēngyǔ, zěnme jiàn cǎihóng.
 • Bồi – Pu chinh li phâng dủy, chẩn mơ chiên chải húng
 • Dịch tiếng Việt – Cầu vồng sau mưa
 • Dịch tiếng Anh – No cross, no crown.

Ví dụ 2:

 • Giản – 大雨过后天上出现了一道彩虹。
 • Phồn – 大雨過後天上出現了一道彩虹。
 • Pinyin -Dàyǔ guòhòu tiānshàng chūxiànle yīdào cǎihóng.
 • Bồi – Ta dủy cua hua thiên sang chu xiên lơ i tao chải húng
 • Dịch tiếng Việt – Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa lớn.
 • Dịch tiếng Anh – After the rain, a rainbow appeared in the sky.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  10  =  20