Menu

1276 – 采访 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《采》字的笔顺动画演示

《采》的笔顺动画写字动画演示

《采》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《采》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《访》字的笔顺动画演示

《访》的笔顺动画写字动画演示

《访》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《访》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 采访她是一件乐事
 • Phồn – 採訪她是一件樂事
 • Pinyin -Cǎifǎng tā shì yī jiàn lèshì
 • Bồi – Chải pháng tha sư i chiên lưa sư
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rất vui khi được phỏng vấn
 • Dịch tiếng Anh – she was a delight to interview

Ví dụ 2:

 • Giản -在采访中,他为他说尽好话。
 • Phồn – 在採訪中,他為他說盡好話。
 • Pinyin -Zài cǎifǎng zhōng, tā wèi tā shuō jǐn hǎohuà.
 • Bồi – Chai chái phảng chung, tha uây tha sua chín hảo hoa
 • Dịch tiếng Việt – Trong cuộc phỏng vấn, anh ấy đã nói rất nhiều điều hay
 • Dịch tiếng Anh – He put in a good word for him during the interview.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  56  =  61