Menu

1280 – 惭愧 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《惭》字的笔顺动画演示

《惭》的笔顺动画写字动画演示

《惭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《惭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《愧》字的笔顺动画演示

《愧》的笔顺动画写字动画演示

《愧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 因自己做了某事而感到惭愧
 • Phồn – 因自己做了某事而感到慚愧
 • Pinyin -Yīn zìjǐ zuòle mǒu shì ér gǎndào cánkuì
 • Bồi – Din chư chỉ chua lơ mẩu sư ứa cản tao chán khuây
 • Dịch tiếng Việt – Cảm thấy xấu hổ khi làm một điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be ashamed of o.s. (for having done something)

Ví dụ 2:

 • Giản – 父亲回到索哈格,内心充满惭愧和悲伤
 • Phồn – 父親回到索哈格,內心充滿慚愧和悲傷
 • Pinyin – Fùqīn huídào suǒ hā gé, nèixīn chōngmǎn cánkuì hé bēishāng.
 • Bồi – Phu chin huấy tao sủa ha cứa, nây xin chung mản chán khuây hứa pây sang
 • Dịch tiếng Việt – Bố tôi trở về từ Sohag, đầy xấu hổ và buồn bã
 • Dịch tiếng Anh – The father returned back to Sohag full of sorrow and shame.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

3  +  7  =