Menu

1282 – 操心 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《操》字的笔顺动画演示

《操》的笔顺动画写字动画演示

《操》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《操》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -父母为他的身体操心。
 • Phồn -父母為他的身體操心。
 • Pinyin – Fùmǔ wèi tā de shēntǐ cāoxīn.
 • Bồi – Phu mủ uây tha tơ sân thỉ chao xin
 • Dịch tiếng Việt – Cha mẹ nên chú ý vào sức khoẻ của con.
 • Dịch tiếng Anh – His parents were concerned about his health.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他妻子为家里的每一个人操心。
 • Phồn – 他妻子為家裡的每一個人操心。
 • Pinyin – Tā qīzǐ wèi jiālǐ de měiyígè rén cāoxīn
 • Bồi – Tha chi chử uây cha lỉ tơ mẩy í cưa rấn chao xin
 • Dịch tiếng Việt – Vợ anh ấy chăm sóc mọi người trong gia đình.
 • Dịch tiếng Anh – His wife worries about each member of the family.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

9  +  1  =