Menu

1287 – 差距 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《差》字的笔顺动画演示

《差》的笔顺动画写字动画演示

《差》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《差》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《距》字的笔顺动画演示

《距》的笔顺动画写字动画演示

《距》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《距》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -差距很可能并不大
 • Phồn – 差距很可能並不大
 • Pinyin – Chājù hěn kěnéng bìng bù dà
 • Bồi – Cha chu hẩn khửa nấng pinh pu ta
 • Dịch tiếng Việt – Khoảng cách có thể là khá nhỏ
 • Dịch tiếng Anh – In all probability, the gap is not that large.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这项政策加剧了贫富差距。
 • Phồn – 這項政策加劇了貧富差距
 • Pinyin – Zhè xiàng zhèngcè jiājùle pínfùchājù.
 • Bồi – Chưa xeng châng chưa cha chu lơ pin phu cha chu
 • Dịch tiếng Việt – Chính sách này làm trầm trọng thêm khoảng cách  giữa giàu và nghèo
 • Dịch tiếng Anh – This policy exacerbates the gap between rich and poor.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

72  +    =  79