Menu

1291 – 产生 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《产》字的笔顺动画演示

《产》的笔顺动画写字动画演示

《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《产》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《生》字的笔顺动画演示

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 离婚对儿童产生的影响
 • Phồn – 離婚對兒童產生的影響
 • Pinyin -Líhūn duì er tóng chǎnshēng de yǐngxiǎng
 • Bồi – Lí huân tuây ơ thúng chản sâng tơ dính xẻng
 • Dịch tiếng Việt – Tác động của ly hôn đối với con cái
 • Dịch tiếng Anh – the effect of divorce on children

Ví dụ 2:

 • Giản – 欣赏很容易就能产生
 • Phồn -欣賞很容易就能產生
 • Pinyin – Xīnshǎng hěn róngyì jiù néng chǎnshēng.
 • Bồi – Xin sảng hẩn rúng i chiêu nấng chản sâng
 • Dịch tiếng Việt – Sẽ không được đánh giá cao nếu không có nỗ lực.
 • Dịch tiếng Anh – Appreciation will not come without effort.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

76  +    =  83