Menu

1292 – 常识 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《常》字的笔顺动画演示

《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《识》字的笔顺动画演示

《识》的笔顺动画写字动画演示

《识》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《识》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 起码的常识
 • Phồn -起碼的常識
 • Pinyin -Qǐmǎ de chángshì
 • Bồi – \Chí mả tơ cháng sừ
 • Dịch tiếng Việt – tối thiểu của lẽ thường
 • Dịch tiếng Anh – the minimum of common sense

Ví dụ 2:

 • Giản – 她将想象力与常识联系起来
 • Phồn -她將想像力與常識聯繫起來
 • Pinyin – Tā jiāng xiǎngxiànglì yǔ chángshí liánxì qǐlái
 • Bồi – Tha cheng xẻng xiên li dủy cháng sứ liến xi chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy liên kết trí tưởng tượng với lẽ thường
 • Dịch tiếng Anh – She unites common sense with vision


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  76  =  84