Menu

1293 – 长途 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《长》字的笔顺动画演示

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《途》字的笔顺动画演示

《途》的笔顺动画写字动画演示

《途》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《途》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这酒不宜长途运输
 • Phồn – 這酒不宜長途運輸
 • Pinyin -Zhè jiǔ bùyí chángtú yùnshū
 • Bồi – Chưa chiểu pu í cháng thú duyn su
 • Dịch tiếng Việt – Rượu này không thích hợp với vận chuyển đường dài
 • Dịch tiếng Anh – this wine doesn’t travel well

Ví dụ 2:

 • Giản – 参加长途汽车旅行团
 • Phồn – 參加長途汽車旅行團
 • Pinyin – Cānjiā chángtúqìchē lǚxíngtuán
 • Bồi – Chan cha cháng thú chi chưa lủy xính thoán
 • Dịch tiếng Việt – Tham gia tour du lịch bằng xe khách
 • Dịch tiếng Anh – to go on a coach trip


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

6  +  1  =