Menu

1295 – 超级 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《超》字的笔顺动画演示

《超》的笔顺动画写字动画演示

《超》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《超》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《级》字的笔顺动画演示

《级》的笔顺动画写字动画演示

《级》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《级》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -我家附近新开了一家超级市场
 • Phồn -我家附近新開了一家超級市場
 • Pinyin -Wǒjiā fùjìn xīn kāile yījiā chāojí shìchǎng
 • Bồi – Ủa cha phu chin xin khai lơ i cha chao chí sư chảng
 • Dịch tiếng Việt – Gần nhà tôi mới mở một cái siêu thị
 • Dịch tiếng Anh – A new supermarket has just opened near my home.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在那儿可以买到超级便宜的布料
 • Phồn -在那兒可以買到超級便宜的布料
 • Pinyin -Zài nàr kěyǐ mǎidào chāojí piányi de bùliào!
 • Bồi – Chai na khứa ỉ mải tao chao chí piến i tơ pu leo!
 • Dịch tiếng Việt – Các loại vải có sẵn ở đó với giá siêu rẻ!
 • Dịch tiếng Anh -The cloths are available there at super discount prices!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

30  +    =  36