Menu

1298 – 吵 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吵》字的笔顺动画演示

《吵》的笔顺动画写字动画演示

《吵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你俩吵什么呢?
 • Phồn -你倆吵什麼呢?
 • Pinyin -Nǐ liǎ chǎo shénme ne?
 • Bồi – Nỉ lía chảo sấn mơ nơ?
 • Dịch tiếng Việt – Hai bạn đang cãi nhau về chuyện gì vậy?
 • Dịch tiếng Anh – What are you two scrapping about?

Ví dụ 2:

 • Giản – 俩人吵得很凶
 • Phồn -倆人吵得很兇
 • Pinyin – Liǎrén chǎo de hěn xiōng.
 • Bồi – Lỉa rấn chảo tơ hẩn xung
 • Dịch tiếng Việt – Hai người đàn ông đã rất tức giận.
 • Dịch tiếng Anh – The two men had a terrible quarrel.


Các chữ Hán đồng âm

 • 炒: to sauté; to stir-fry; to speculate; to hype; to fire (sb);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

30  +    =  36