Menu

1324 – 持续 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《持》字的笔顺动画演示

《持》的笔顺动画写字动画演示

《持》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《持》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《续》字的笔顺动画演示

《续》的笔顺动画写字动画演示

《续》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《续》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 持续多年的
 • Phồn – 持續多年的
 • Pinyin – Chíxù duōnián de
 • Bồi – Chứ xuy tua niến tơ
 • Dịch tiếng Việt – Kéo dài trong nhiều năm
 • Dịch tiếng Anh – of many years’ standing

Ví dụ 2:

 • Giản – 辩论持续时间特别长
 • Phồn – 辯論持續時間特別長
 • Pinyin – Biànlùn chíxù shíjiān tèbié zhǎng
 • Bồi – Piên luyn chứ xuy sứ chiên thưa pía chảng
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc tranh luận đặc biệt kéo dài
 • Dịch tiếng Anh – The argument went on lengthily.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

9  +  1  =