Menu

1365 – 从事 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《从》字的笔顺动画演示

《从》的笔顺动画写字动画演示

《从》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《从》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《事》字的笔顺动画演示

《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从事自己的工作
 • Phồn – 從事自己的工作
 • Pinyin – Cóngshì zìjǐ de gōngzuò
 • Bồi – Chúng sư chư chỉ tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Làm một công việc
 • Dịch tiếng Anh – to ply one’s trade

Ví dụ 2:

 • Giản – 他正从事研究
 • Phồn – 他正從事研究
 • Pinyin – Tā zhèng cóngshì yánjiū
 • Bồi – Tha châng chúng sư dán chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang làm nghiên cứu
 • Dịch tiếng Anh – he is engaged in research


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

1  +  5  =