Menu

1977 – 热烈 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《热》字的笔顺动画演示

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《烈》字的笔顺动画演示

《烈》的笔顺动画写字动画演示

《烈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《烈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 热烈的祝贺
 • Phồn – 熱烈的祝賀
 • Pinyin – Rèliè de zhùhè
 • Bồi – Rưa lia tơ chu hưa
 • Dịch tiếng Việt – Chúc mừng nồng nhiệt
 • Dịch tiếng Anh – Warm congratulations

Ví dụ 2:

 • Giản – 热烈欢迎某人
 • Phồn – 熱烈歡迎某人
 • Pinyin – Rèliè huānyíng mǒu rén
 • Bồi – Rưa lia hoan dính mẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Nhiệt liệt chào mừng ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to give somebody a warm welcome


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  1  =  11