Menu

1978 – 热心 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《热》字的笔顺动画演示

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她热心地点了点头
 • Phồn – 她熱心地點了點頭
 • Pinyin – Tā rèxīn dìdiǎnle diǎntóu
 • Bồi – Tha rưa xin ti tiển lơ tiển thấu
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy gật đầu nhiệt tình
 • Dịch tiếng Anh – She nodded her head with enthusiasm.

Ví dụ 2:

 • Giản – 艾瑞克是个热心人,可以信赖
 • Phồn – 艾瑞克是個熱心人,可以信賴
 • Pinyin – Ài ruì kè shìgè rèxīn rén, kěyǐ xìnlài
 • Bồi – Ai ruây khưa sư cưa rưa xin rấn, khứa ỉ xin lai
 • Dịch tiếng Việt – Eric là một người nhiệt tình, đáng tin cậy
 • Dịch tiếng Anh – Eric is a warmhearted person to come and go upon.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  33  =  35