Menu

1979 – 人才 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《才》字的笔顺动画演示

《才》的笔顺动画写字动画演示

《才》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《才》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 逆境出人才
 • Phồn – 逆境出人才
 • Pinyin – Nìjìng chū réncái
 • Bồi – Ni chinh chu rấn chái
 • Dịch tiếng Việt – Nghịch cảnh hết tài năng
 • Dịch tiếng Anh – Adversity makes a man wise, not rich.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他长得一表人才
 • Phồn – 他長得一表人才
 • Pinyin – Tā zhǎng dé yībiǎoréncái
 • Bồi – Tha chảng tứa i pẻo rấn chái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy trông như một tài năng
 • Dịch tiếng Anh – He’s a good-looking man.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

5  +  4  =