Menu

1984 – 人事 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《事》字的笔顺动画演示

《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 人事事务员
 • Phồn – 人事事務員
 • Pinyin – Rénshì shìwù yuán
 • Bồi – Rấn sư sư u doán
 • Dịch tiếng Việt – Cán bộ nhân sự
 • Dịch tiếng Anh – Personnel Clerk.

Ví dụ 2:

 • Giản – 此事要责成人事部来办
 • Phồn – 此事要責成人事部來辦
 • Pinyin – Cǐ shì yào zéchéng rénshì bù lái bàn
 • Bồi – Chử sư dao chưa chấng rấn sư pu lái pan
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi cần hướng dẫn bộ phận nhân sự xử lý việc này.
 • Dịch tiếng Anh – We need to instruct the human resources department to handle this.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

1  +    =  8