Menu

1989 – 日程 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《日》字的笔顺动画演示

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《程》字的笔顺动画演示

《程》的笔顺动画写字动画演示

《程》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《程》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 日程安排得很紧凑
 • Phồn – 日程安排得很緊湊
 • Pinyin – Rìchéng ānpái dé hěn jǐncòu
 • Bồi – Rư chấng an pái tứ hấn chỉn châu
 • Dịch tiếng Việt – Lịch trình kín
 • Dịch tiếng Anh – We’re on a very tight schedule.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在某人的议事日程中
 • Phồn – 在某人的議事日程中
 • Pinyin – Zài mǒu rén de yìshì rìchéng zhōng
 • Bồi – Chai mẩu rấn tơ i sư rư chấng chung
 • Dịch tiếng Việt – Trong chương trình nghị sự của ai đó
 • Dịch tiếng Anh – on the/ somebody’s agenda


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

64  +    =  73