Menu

1994 – 如何 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《如》字的笔顺动画演示

《如》的笔顺动画写字动画演示

《如》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《如》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《何》字的笔顺动画演示

《何》的笔顺动画写字动画演示

《何》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《何》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 比赛结果如何?
 • Phồn – 比賽結果如何?
 • Pinyin – Bǐsài jiéguǒ rúhé?
 • Bồi – Pỉ sai chía của ru hứa?
 • Dịch tiếng Việt – Kết quả của trò chơi là gì?
 • Dịch tiếng Anh – How will the game turn out?

Ví dụ 2:

 • Giản – 解释为什么/ 如何
 • Phồn – 解釋為什麼/ 如何
 • Pinyin – Jiěshì wèishéme/ rúhé
 • Bồi – Chía sư uây sấn mơ/ ru hứa
 • Dịch tiếng Việt – Giải thích tại sao / như thế nào
 • Dịch tiếng Anh – to explain why/ how


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

7  +  3  =