Menu

2001 – 色彩 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《色》字的笔顺动画演示

《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《彩》字的笔顺动画演示

《彩》的笔顺动画写字动画演示

《彩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《彩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这些色彩不协调
 • Phồn – 這些色彩不協調
 • Pinyin – Zhèxiē sècǎi bù xiétiáo
 • Bồi – Chưa xia sưa chải pu xia théo
 • Dịch tiếng Việt – Những màu này không đồng bộ
 • Dịch tiếng Anh – The colors don’t harmonize.

Ví dụ 2:

 • Giản – 措词充满悲剧色彩
 • Phồn – 措词充满悲剧色彩
 • Pinyin – Cuò cí chōngmǎn bēijù sècǎi
 • Bồi – Chua chứ chung mản pây chu sưa chải
 • Dịch tiếng Việt – Từ ngữ là bi thảm
 • Dịch tiếng Anh – The terms are heavy with tragedy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

4  +  2  =