Menu

2003 – 沙漠 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《沙》字的笔顺动画演示

《沙》的笔顺动画写字动画演示

《沙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《沙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《漠》字的笔顺动画演示

《漠》的笔顺动画写字动画演示

《漠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《漠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 沙漠不断扩大
 • Phồn – 沙漠不斷擴大
 • Pinyin – Shāmò bùduàn kuòdà
 • Bồi – Sa mua pu toan khua ta
 • Dịch tiếng Việt – Sa mạc đang mở rộng
 • Dịch tiếng Anh – The desert is expanding all the time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 广袤的沙漠空无一人
 • Phồn – 廣袤的沙漠空無一人
 • Pinyin – Guǎngmào de shāmò kōng wú yīrén
 • Bồi – Quảng mao tơ sa mua khung ú i rấn
 • Dịch tiếng Việt – Sa mạc vắng tanh
 • Dịch tiếng Anh – There is no-one in the vast desert.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

50  +    =  53