Menu

2005 – 傻 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《傻》字的笔顺动画演示

《傻》的笔顺动画写字动画演示

《傻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《傻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这么做够傻的!
 • Phồn – 這麼做夠傻的!
 • Pinyin – Zhème zuò gòu shǎ de!
 • Bồi – Chưa mơ chua câu sả tơ!
 • Dịch tiếng Việt – Điều này thật ngu ngốc!
 • Dịch tiếng Anh – That’s a fine thing to do!

Ví dụ 2:

 • Giản – 做某事真是傻
 • Phồn – 做某事真是傻
 • Pinyin – Zuò mǒu shì zhēnshi shǎ
 • Bồi – Chua mẩu sư sân sư sả
 • Dịch tiếng Việt – Thật ngu ngốc khi làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be unwise enough to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • 唼: to speak evil; gobbling sound made by ducks;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

1  +  8  =