Menu

2012 – 伤害 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《伤》字的笔顺动画演示

《伤》的笔顺动画写字动画演示

《伤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《害》字的笔顺动画演示

《害》的笔顺动画写字动画演示

《害》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《害》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 吸烟伤害身体
 • Phồn – 吸煙傷害身體
 • Pinyin – Xīyān shānghài shēntǐ
 • Bồi – Xi dan sang hai sân thỉ
 • Dịch tiếng Việt – Hút thuốc làm tổn thương cơ thể
 • Dịch tiếng Anh – Smoking damages your health.

Ví dụ 2:

 • Giản – 易受某物伤害
 • Phồn – 易受某物傷害
 • Pinyin – Yì shòu mǒu wù shānghài
 • Bồi – I sâu mẩu sư u sang hai
 • Dịch tiếng Việt – Dễ bị tổn thương
 • Dịch tiếng Anh – to be vulnerable to something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

4  +  1  =