Menu

2019 – 射击 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《射》字的笔顺动画演示

《射》的笔顺动画写字动画演示

《射》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《射》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《击》字的笔顺动画演示

《击》的笔顺动画写字动画演示

《击》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《击》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在射击距离内
 • Phồn – 在射擊距離內
 • Pinyin – Zài shèjí jùlí nèi
 • Bồi – Chai sưa chí chuy lí nây
 • Dịch tiếng Việt – Trong phạm vi
 • Dịch tiếng Anh – within (firing) range

Ví dụ 2:

 • Giản – 最佳射击游戏
 • Phồn – 最佳射擊遊戲
 • Pinyin – Zuì jiā shèjí yóuxì
 • Bồi – Chuây cha sưa dấu xi
 • Dịch tiếng Việt – Trò chơi bắn súng hay nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best Shooter


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  63  =  66