Menu

2020 – 摄影 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《摄》字的笔顺动画演示

《摄》的笔顺动画写字动画演示

《摄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《影》字的笔顺动画演示

《影》的笔顺动画写字动画演示

《影》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《影》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他很擅长摄影 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他很擅長攝影
 • Pinyin – Tā hěn shàncháng shèyǐng
 • Bồi – Tha hẩn san cháng sưa dỉnh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất giỏi chụp ảnh
 • Dịch tiếng Anh – He takes a good photo.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我决定试试摄影- Nghe ví dụ
 • Phồn – 我決定試試攝影
 • Pinyin – Wǒ juédìng shì shì shèyǐng
 • Bồi – Ủa chuế tinh sư sư sưa dỉnh
 • Dịch tiếng Việt -Tôi quyết định thử chụp ảnh
 • Dịch tiếng Anh – I decided to take a crack at photography.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

6  +    =  11