Menu

2022 – 设计 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《设》字的笔顺动画演示

《设》的笔顺动画写字动画演示

《设》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《设》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《计》字的笔顺动画演示

《计》的笔顺动画写字动画演示

《计》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《计》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是由电脑设计的
 • Phồn – 這是由電腦設計的
 • Pinyin – Zhè shì yóu diànnǎo shèjì de
 • Bồi – chưa sư dấu ten nảo sưa chi tợ
 • Dịch tiếng Việt – Máy tính đã thiết kế nó
 • Dịch tiếng Anh – it was designed by computer

Ví dụ 2:

 • Giản – 是设计出了问题
 • Phồn – 是設計出了問題
 • Pinyin – Shì shèjì chūle wèntí
 • Bồi – sư sưa chi chu lợ uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề được gắn liền với thiết kế
 • Dịch tiếng Anh – The problem is attached to the design.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments